Violin-Rácz

Rodina houslařů snažící se pozvednout houslařskou tradici.

Petr Rácz


Mistr Houslař

je rodákem z Lubů a pro stavbu houslí používá převážně modely Stradivari a Guarneri del Gesu

Michal Rácz


Mistr Houslař

se narodil v Lubech jako prvorozený syn Petra Rácze a následuje jej v jeho stopách. Pro stavbu nástrojů používá modely v dílně svého otce.